[giaban]Liên hệ[/giaban][giagoc]0[/giagoc] [tomtat]

Lồng chim vuông biên hoà 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chim vuông biên hoà được làm bằng tre già.

- Toàn bộ lồng chim vuông biên hoà được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chim biên hòa vuông: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

[/tomtat] [chitiet]

lồng chim vuông biên hoà
long bien hoa vuong
lồng chim tân biên vuông
long vuong bien hoa
long vuong tan bienLồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim vuông biên hoà, lồng biên hoà vuông, long bien hoa vuong, long chim tan bien vuong, lồng chim tân biên vuông, long chim bien hoa, long chim tan bien.
[/chitiet]

0 sản phẩm
0907205435