[giaban]Liên hệ[/giaban][giagoc]0[/giagoc] [tomtat]

Lồng chào mào biên hòa vai vuông 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chào mào biên hòa vai vuông được làm bằng tre già.

- Toàn bộ lồng chào mào biên hòa vai vuông được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chào mào biên hòa vai vuông: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

[/tomtat] [chitiet]
long chao mao bien hoa vai vuong

lồng chào mào biên hòa vai vuông

long bien hoa vai vuong

lồng chim tân biên vai vuông

lồng chim biên hòa


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chào mào biên hòa vai vuông, long chao mao bien hoa vai vuong, long bien hoa vai vuong, lồng biên hòa vai vuông, long chao mao tan bien vai vuong, lồng chào mào tân biên vai vuông, long chim bien hoa, long chim tan bien.
[/chitiet]

0 sản phẩm
0907205435