[giaban]350,000[/giaban][giagoc]550,000[/giagoc][ngay]22/09/2016[/ngay]
[tomtat]
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Cở sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/tomtat]
[chitiet]
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng trống được làm bằng tre già do nghệ nhân biên hòa làm.
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống
Bán lồng chào mào biên hòa trống

Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp, gia long chim.
[/chitiet]

0 sản phẩm
0907205435