[giaban]Liên hệ[/giaban][giagoc]0[/giagoc] [tomtat]

Lồng chim mây biên hoà 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chim mây biên hoà được làm bằng mây.

- Toàn bộ lồng mây biên hoà được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chim mây biên hòa: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

[/tomtat] [chitiet]


long may bien hoa
long may tan bien
long chim may tan bien


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim mây biên hoà, lồng mây biên hoà, long may bien hoa, long chim may tan bien, lồng chim mây tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
[/chitiet]

0 sản phẩm
0907205435