[giaban]35,000[/giaban][giagoc]40,000[/giagoc][ngay]22/09/2016[/ngay]
[motangan]

[/motangan]
[tomtat]
Cóng chào mào tre già
Cóng chào mào tre già được làm bởi các nghệ nhân ở Biên Hòa
[/tomtat]
[chitiet]
Cóng chào mào tre già
Được làm bằng gốc tre già
Xuất sứ: Biên Hòa

Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnhLồng chim biên hòaLồng chim chào màoChim chào màoBán lồng chim Biên Hòa, Lồng chim đẹp, Long chim.

Cóng chào mào tre già
Cóng chào mào tre già

Cóng chào mào tre già
Cóng chào mào tre già
[/chitiet]
[video]

[/video]

0 sản phẩm
0907205435