[giaban]700,000[/giaban][giagoc]1,200,000[/giagoc] [tomtat]Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
 [/tomtat] [chitiet]
Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp, gia long chim.

Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng trống chụp được làm bằng tre già đậm.
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào
[/chitiet]

0 sản phẩm
0907205435