[giaban]3,600,000[/giaban][giagoc]4,300,000[/giagoc][ngay]22/09/2016[/ngay]
[motangan]

[/motangan]
[tomtat]
Lồng chim biên hòa 76 cổ
[/tomtat]
[chitiet]

Lồng chim biên hòa 76 cổ tre già
Lồng chim được làm bằng tre già do nghệ nhân biên hòa làm.

Phụ kiện lồng chim biên hòa gồm:

  • Móc đồng con rồng
  • Cầu lồng chim

Lồng chim biên hòa 76 cổ, lồng chim chào mào biên hòa
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ, lồng chim chào mào biên hòa
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp
[/chitiet]
[video]

[/video]

0 sản phẩm
0907205435