[giaban]800,000[/giaban][giagoc]950,000[/giagoc][ngay]22/09/2016[/ngay]
[tomtat]
Bán lồng chim biên hòa 68 tre già
[/tomtat]
[chitiet]
Lồng chim chào mào biên hòa 68 đáy lớn.

Lồng chim biên hòa 68 đáy lớn được làm hoàn toàn bằng tre già biên hòa.

Phụ kiện lồng chim gồm:
  • Bợ cầu 
  • Bợ cóng
  • Cầu lồng chimTag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp

[/chitiet]
[video]

[/video]

0 sản phẩm
0907205435